Multikonferenca Informacijska družba 2019
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST (PODALJŠAN ROK ODDAJE PRISPEVKOV!)

Vabilo za prispevke

Kot je že tradicija, slovenska konferenca Kognitivna znanost, ki jo pod okriljem multikonference Informacijska družba na Institutu ‘Jožef Stefan’ v Ljubljani organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost, tudi letos vabi vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje konference bo “Umetna inteligenca in kognitivna znanost v 21. stoletju”, dobrodošli pa so tudi prispevki z ostalih področij kognitivne znanosti.

K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj, zato bomo obravnavali prispevke z vseh konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke.

Oddaja prispevkov, recenzentski postopek in objava

Prispevke oddajte v obliki razširjenih povzetkov (4 strani vključujoč reference) preko spletne strani multukonference (https://is.ijs.si/?page_id=77). Prispevki morajo biti formatirani v skladu s predlogo multikonference, ki jo najdete na https://is.ijs.si/?page_id=77. Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. V primeru, da so zapisani v slovenskem jeziku, morajo vsebovati angleški naslov, povzetek in ključne besede. Vsak avtor je lahko avtor le enega prispevka, kjer je vodilni avtor. Prejeti prispevki bodo šli čez recenzentski postopek.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Strokovni odbor bo izbrane prispevke (v razširjeni obliki) predlagal za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS (http://www.indecs.eu).

Roki in datumi

  • Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2019 8. SEPTEMBER (PODALJŠAN ROK!).
  • Obvestilo avtorjem: 10. september 2019.
  • Rok za oddajo končne verzije prispevkov: 20. september 2019
  • Datum konference: 10. in 11. oktober 2019, Ljubljana, Institut “Jožef Stefan” (v primeru manjšega števila sprejetih prispevkov bo konferenca potekala le 10. oktobra).

Nadaljnje informacije

Konferenca bo potekala predvsem v angleščini, sprejemali pa bomo tudi prispevke v slovenščini. Vstop na konferenco je prost, avtorji prispevkov pa se morajo registrirati (na http://is.ijs.si) in plačati kotizacijo. Za vse študente programa MEi:CogSci je prijavnina 25 eur, za alumne programa 50 eur, za ostale 100 eur.

Za nadaljnje informacije glejte domačo stran multikonference: http://is.ijs.si/