VODSTVO


PREDSEDNIK DRUŠTVA

doc. dr.

TOMA STRLE

toma.strle@pef.uni-lj.si

TAJNIK

doc. dr.

BORUT TRPIN

borut.trpin@guest.arnes.si

PREDSEDNICA ŠTUDENTSKE SEKCIJE

MAŠA REBERNIK

masa.rebernik8@gmail.com