Multikonferenca Informacijska družba 2021
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Vabilo za prispevke

Slovensko društvo za kognitivno znanost tudi letos organizira slovensko konferenco Kognitivna znanost, ki bo potekala pod okriljem multikonference Informacijska družba na Institutu ‘Jožef Stefan’ v Ljubljani. Tudi letos vabimo vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da pošljete razširjene povzetke in predstavite svoje delo. Dobrodošli so vsi prispevki s področja kognitivne znanosti.

K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj, zato bomo obravnavali prispevke z vseh konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke.

Oddaja prispevkov, recenzentski postopek in objava

Prispevke oddajte v obliki razširjenih povzetkov (4 strani vključujoč reference; formatirani morajo biti v skladu s predlogo multiconference) preko konferenčne platforme EasyChair (povezavi do konferenčne platforme EasyChair in predloge najdete na spletni strani multikonference).

Prejeti prispevki bodo šli čez recenzentski postopek. Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. V primeru, da so zapisani v slovenskem jeziku, morajo vsebovati angleški naslov, povzetek in ključne besede. Vsak avtor je lahko vodilni avtor enega prispevka.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.
Strokovni odbor bo izbrane prispevke predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS.

Roki in datumi

  • Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2021.
  • Obvestilo avtorjem: 10. september 2021.
  • Rok za oddajo končne verzije prispevkov: 20. september 2021.
  • Datum konference: 7. oktober 2021, Ljubljana, Institut “Jožef Stefan” (v primeru večjega števila sprejetih prispevkov bo konferenca potekala tudi 8. oktobra).

Nadaljnje informacije

Jezik predstavitve prispevkov je angleščina oz. jezik, v katerem je prispevek napisan. Vstop na konferenco je prost, avtorji prispevkov pa se morajo registrirati in plačati kotizacijo. Za študente je prijavnina 25 eur, za alumne programa MEi:CogSci, nezaposlene in upokojence 50 eur, za ostale 100 eur.

Z morebitnimi vprašanji glede postopkov registracije in oddaje prispevkov se prosim obrnite na is@ijs.si; glede drugih zadev se lahko obrnete na kognitivna@guest.arnes.si. Za nadaljnje informacije glejte domačo stran multikonference.