Multikonferenca Informacijska družba 2020
KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Vabilo za prispevke

Kot je že tradicija, slovenska konferenca Kognitivna znanost, ki jo pod okriljem multikonference Informacijska družba na Institutu ‘Jožef Stefan’ v Ljubljani organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost, tudi letos vabi vse raziskovalke in raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Dobrodošli so vsi prispevki s področja kognitivne znanosti.

K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj, zato bomo obravnavali prispevke z vseh konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalk in raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke.

Oddaja prispevkov, recenzentski postopek in objava

Prispevke oddajte v obliki razširjenih povzetkov (4 strani vključujoč reference) preko spletne strani multikonference. Prispevki morajo biti formatirani v skladu s predlogo multikonference, ki jo najdete na spletni strani multikonference.

Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. V primeru, da so zapisani v slovenskem jeziku, morajo vsebovati angleški naslov, povzetek in ključne besede. Vsak avtor je lahko vodilni avtor enega prispevka. Prejeti prispevki bodo šli čez recenzentski postopek.

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.
Strokovni odbor bo izbrane prispevke predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS.

Roki in datumi

  • Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2020.
  • Obvestilo avtorjem: 11. september 2020.
  • Rok za oddajo končne verzije prispevkov: 20. september 2020
  • Datum konference: 8. oktober 2020, Ljubljana, Institut “Jožef Stefan” (v primeru večjega števila sprejetih prispevkov bo konferenca potekala tudi 9. oktobra).

Nadaljnje informacije

Konferenca bo potekala predvsem v angleščini, sprejemali pa bomo tudi prispevke v slovenščini. Jezik predstavitve prispevkov je angleščina oz. jezik, v katerem je prispevek zapisan. Vstop na konferenco je prost, avtorji prispevkov pa se morajo registrirati in plačati kotizacijo. Za študente je prijavnina 25 eur, za alumne programa MEi:CogSci, nezaposlene in upokojence 50 eur, za ostale 100 eur.

Za nadaljnje informacije glejte domačo stran multikonference.