Multikonferenca Informacijska družba 2017

KONFERENCA KOGNITIVNA ZNANOST

Vabilo za prispevke

Kot je že tradicija, slovenska konferenca Kognitivna znanost, ki jo pod okriljem multikonference Informacijska družba 2017 na Institutu Jožef Stefan Ljubljana organizira Slovensko društvo za kognitivno znanost, tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Tema letošnje conference bo “Znanstveni pristopi k raziskovanju zavesti: premoščanje vrzeli in perspektiv” (obravnavani bodo tudi prispevki z ostalih področji kognitivne znanosti), s poudarkom na naslednjih vidikih znanstvenega raziskovanja in razumevanja zavesti:

– Teorije in modeli zavesti

– Metodološki pristopi k raziskovanju zavesti

– Možganske poškodbe in zavest

– Duševne motnje in zavest

– Umetna inteligenca in zavest

K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj, zato bomo obravnavali prispevke z vseh konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin.

Strokovni odbor bo izbrane prispevke predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni reviji INDECS (http://www.indecs.eu).

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih, mladih in izkušenih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke.

Oddaja prispevkov & recenzentski postopek

Prispevke pošljite v obliki razširjenih povzetkov (do 4 strani vključujoč reference) na naslov iscogsci@gmail.com (v naslov sporočila dodajte frazo “ISCOGSCI 2017”). Navodila za oblikovanje prispevkov (predloga) se nahajajo na strani IS multikonference (http://is.ijs.si). Prejeti prispevki bodo šli čez recenzentski postopek. Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.

Roki in datumi

Rok za oddajo prispevkov: 1. september 2017.

Obvestilo avtorjem: 8. september 2017.

Rok za oddajo končne verzije prispevkov: 15. september 2017

Datum konference: 12. oktober 2017, Ljubljana, Institut “Jožef Stefan” (v primeru večje količini sprejetih prispevkov tudi 13. oktober 2017).

Nadaljnje informacije

Konferenca bo potekala predvsem v angleščini, sprejemali pa bomo tudi prispevke v slovenščini.

Vstop na konferenco je prost, avtorji prispevkov pa se morajo registrirati (na http://is.ijs.si) in plačati kotizacijo. Za vse študente in alumne programa MEi:CogSci je prijavnina 50 eur, za vse ostale pa 100 eur.

Za nadaljnje informacije glejte domačo stran multikonference: http://is.ijs.si/.